Algemene voorwaarden

Bekijk hier de algemene voorwaarden van Staatsbosbeheer voor kamperen.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1, Definities:

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Kampeermiddel: tent, vouwwagen, kampeerauto, camper, toercaravan, e.d.;
 2. Staanplaats: een natuurkampeerplaats die voor een aaneengesloten periode van ten hoogste 4 weken (28 nachten) beschikbaar is voor een kampeermiddel.
 3. Trekkersplek: De trekkersplekken kunnen vooraf niet gereserveerd worden. Deze plekken zijn alleen bedoeld voor gasten die te voet of per fiets komen. Het is toegestaan om met maximaal 6 personen op een trekkersplek verblijven, voor de maximale verblijfsduur van 3 nachten. Honden zijn op het trekkersveld niet toegestaan.
 4. Recreant: degene die met Staatsbosbeheer een overeenkomst inzake een staanplaats aangaat;
 5. Overeenkomst: de tussen een recreant en Staatsbosbeheer gesloten overeenkomst komt tot stand op het moment dat Staatsbosbeheer de reservering/overeenkomst heeft bevestigd en/of wanneer de recreant gebruik maakt van een natuurkampeerplaats op een van de natuurkampeerterreinen van Staatsbosbeheer;
 6. Overeengekomen kampeertarief: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van de staanplaats;
 7. Informatie: (digitaal) aangereikte gegevens over het gebruik van de staanplaats en het kampeermiddel, de voorzieningen en de regels omtrent Staatsbosbeheer;
 8. Annulering: de schriftelijke of telefonische beëindiging van de overeenkomst door de recreant vóór de ingangsdatum van het verblijf conform de annuleringsvoorwaarden;
 9. Reserveringsafdeling: KCC Staatsbosbeheer Buitenleven. Telefoon: 030‐6977749 op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur. Email:logerenbijdeboswachter@staatsbosbeheer.nl Postbus 563, 7400 AN Deventer.

Artikel 2, Algemeen:

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de kampeerplaatsen die door Staatsbosbeheer worden aangeboden;
 2. De algemene voorwaarden zijn bindend voor zowel Staatsbosbeheer als de recreant. De toepasselijkheid van andere dan deze algemene voorwaarden is expliciet uitgesloten. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk tussen partijen overeengekomen;
 3. De boswachter is uw gastheer. U kunt uw gastheer (m/v) ook zelf bereiken via het telefoonnummer dat op het informatiebord op het natuurkampeerterrein staat. Staatsbosbeheer kan echter niet garanderen dat de boswachter binnen een bepaalde tijd aanwezig is.
 4. De recreant draagt er zorg voor dat mederecreant(en) en/of derde(n) die de recreant bezoeken en/of bij de recreant verblijven de overeenkomst en de voorwaarden naleven.
 5. De aanrijtijd is tussen 12:00 en 20:00 uur. Het is na 20:00 uur niet toegestaan om op het terrein met een voertuig te rijden. Enige uitzondering hierop is het later arriveren op de natuurkampeerterreinen op de Waddeneilanden indien de veerboot later arriveert. Na 22:00 uur dient het stil te zijn op het natuurkampeerterrein.
 6. Op de vertrek dag dient de kampeerplaats vóór 12.00 uur vrij gegeven te worden.
 7. U bent verplicht in het bezit te zijn van de Natuurkampeerkaart. Deze kost €15,95 per kalenderjaar en geeft uw gezin of het maximale aantal van 6 personen (inclusief uzelf) toegang tot alle aangesloten natuurkampeerterreinen in Nederland. De kaart is bij te bestellen tijdens het reserveren op internet, op de boekingszuil of via natuurkampeerterreinen.nl
 8. Recreanten mogen alleen gebruik maken van radio, televisie of andere geluidsbronnen wanneer deze niet hinderlijk hoor‐ of zichtbaar zijn voor mede-recreanten. Hierdoor wordt de rust op het natuurkampeerterrein gewaarborgd. Ook om die reden wordt er verwacht dat het na 22.00 uur stil is op de natuurkampeerterreinen.
 9. Het is niet toegestaan dat kinderen onder de 18 jaar zonder begeleiding van een meerderjarige op een staanplaats overnachten.
 10. Op een kampeerplek mag 1 hoofdkampeermiddel staan, zijnde een camper, caravan, vouwwagen of tent. Daarbij mag 1 bijzettentje geplaatst worden.
 11. Een auto met tentdak als kampeermiddel wordt gezien als een camper.
 12. Het maximale aantal personen dat op een staanplaats mag overnachten is 6 per plaats.
 13. Het maximale verblijf op een kampeerplaats is 28 nachten.
 14. Het is niet toegestaan het kampeermiddel ’s nachts onbemand te laten.
 15. Het is niet toegestaan het kampeermiddel ergens anders dan bij aangegeven plaatsnummers neer te zetten. Indien aangegeven plaatsen bezet zijn, is er geen beschikbaarheid meer op het natuurkampeerterrein. Gereserveerd en uw plek bezet? Bel de boswachter.
 16. Het (onder)verhuren van een kampeerplaats aan derden is niet toegestaan, tenzij schriftelijk overeengekomen tussen Staatsbosbeheer en de verhurende partij
 17. Bij overtreding van de in deze algemene voorwaarden opgenomen regels en/of het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel van Staatsbosbeheer, heeft Staatsbosbeheer het recht de recreant en iedere andere gebruiker, terstond van het natuurkampeerterrein te verwijderen, zonder dat restitutie van de kampeertarief of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

Artikel 3, Reserveren:

 1. Reserveren voor de diverse natuurkampeerterreinen van Staatsbosbeheer is mogelijk via de website logerenbijdeboswachter.nl.
 2. De recreant dient de digitaal ontvangen reserveringsbevestiging op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen zo spoedig mogelijk per e-mail of telefonisch meegedeeld te worden aan het klantcontactcentrum.
 3. Indien de digitale bevestiging/factuur niet binnen 2 dagen in het bezit is van de recreant dient er contact opgenomen te worden met het klantcontactcentrum. Bij het ontbreken van een juiste bevestiging/factuur, kan de recreant geen gebruik maken van de reservering.
 4. Staatsbosbeheer behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen afwijkende reserveringen te weigeren, dan wel hieraan speciale voorwaarden te stellen.
 5. Het is mogelijk om zelf maximaal 28 nachten in een keer reserveren via de website, langer dan 28 nachten is niet mogelijk.
 6. Bij een vroegboeking (aan het begin van een nieuw seizoen) is het voor een aantal terreinen verplicht om minimaal 5 nachten te reserveren, later in het seizoen zal deze restrictie mogelijk vervallen.
 7. Het juiste aantal personen dat het gehele verblijf aanwezig is dient bij boeking opgegeven en betaald te worden. Personen die een deel van het verblijf aanwezig zijn dienen ter plaatse aangemeld en betaald te worden aan de computerzuil

Artikel 4, Betalingsvoorwaarden:

 1. Voor een reservering gemaakt langer dan 42 dagen (6 weken) voor aankomst:
  • 30% aanbetalen direct via de betalingsmogelijkheden op de website (iDEAL, Bankcontact, Giropay, Sofort).
  • 70% restant 42 dagen voor aankomst via de betalingsmogelijkheden op de website (iDEAL, Bankcontact, Giropay, Sofort).
  • Voor een reservering gemaakt binnen 42 dagen (6 weken) voor aankomst:100% direct via de betalingsmogelijkheden op de website (iDEAL, Bankcontact, Giropay, Sofort).
 2. Automatische incasso’s: bij storing van de boekingszuil of het weigeren van een betaalpas bestaat de mogelijkheid dat de beheerder overgaat tot het invullen van een registratieformulier. De betaling wordt achteraf via een eenmalige automatisch incasso voldaan.
 3. Contante betaling is op geen enkel natuurkampeerterrein van Staatsbosbeheer meer mogelijk.
 4. De betalingen worden uitsluitend in euro’s verricht.
 5. Indien na een wijziging in de reservering de restantbetaling niet binnen de afgesproken termijn is ontvangen, zal Staatsbosbeheer de recreant een herinnering sturen. Als de recreant wederom in gebreke blijft, volgt er een aanmaning.
 6. Bij uitblijven van betaling zal Staatsbosbeheer de vordering overdragen aan een incassobureau. De bijkomende kosten hiervan zijn voor rekening van de recreant.
 7. Bij voortijdig vertrek blijft de recreant het volledige kampeertarief van de overeengekomen reserveringsperiode verschuldigd. Er is geen restitutie mogelijk.

Artikel 5, Wijzigingen:

 1. Een wijziging van de reservering dient tijdig telefonisch of per email kenbaar gemaakt te worden bij het klantcontactcentrum.
 2. Wijzigingen tot 1 week (7 dagen) voor aankomst: hiervoor wordt €12,50 wijzigingskosten in rekening gebracht, tenzij de wijziging leidt tot een verhoging van het kampeertarief.
 3. Wijzigingen binnen 1 week (7 dagen) voor aankomst: dit wordt gezien als een annulering. Restitutie is niet mogelijk.
 4. Bij wijzigingen kunnen extra kosten in rekening gebracht worden.

Artikel 6, Annuleringsvoorwaarden:

 1. Bij annulering minder dan 28 dagen (4 weken) voor aankomst is 100% van het totale kampeertarief verschuldigd.
 2. Bij annulering tussen 42 dagen (6 weken) en 28 dagen (4 weken) voor aankomst is 70% van het totale kampeertarief verschuldigd.
 3. Bij annulering tot 42 dagen (6 weken) voor aankomst blijft 30% van het totale kampeertarief verschuldigd.
 4. Bij een annulering wordt het aankoopbedrag van de Natuurkampeerkaart en eventuele wijzigingskosten niet gerestitueerd.
 5. Niet verschenen: indien de recreant niet zonder nadere kennisgeving aan beheerder of klant contactcentrum binnen 24-uur na overeengekomen aankomstdag is gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering. Het volledige kampeertarief blijft staan en Staatsbosbeheer kan de gereserveerde plaats weer vrijgeven. De 24-uur gaan in vanaf 12:00 uur op afgesproken dag van aankomst.
 6. Bovenstaande annuleringsvoorwaarden gelden ook voor deelannuleringen. Dit zijn annuleringen van een deel van het gezelschap, waaronder ook huisdieren, alsmede het inkorten van de reservering zowel bij het uitstellen van de dag van aankomst als het vervroegen van de dag van vertrek.
 7. De toeristenbelasting over de niet-genoten nachten wordt wel gerestitueerd bij een (deel)annulering, mits dit voor aankomst gemeld is.

Artikel 7, Kampeertarief, kampeertariefwijzigingen en toeristenbelasting:

 1. Het kampeertarief wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, die door Staatsbosbeheer zijn vastgesteld.
 2. De genoemde kampeertarieven zijn exclusief de te betalen toeristenbelasting. De toeristenbelasting is gelijk aan het door de betreffende gemeente, waarin het natuurkampeerterrein ligt, berekende tarief.
 3. Alle kampeertarieven zijn, voor zover van toepassing, inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Artikel 8, Bezoekersreglement:

 1. De natuurkampeerterreinen bevinden zich midden in kwetsbare natuurgebieden. Hierdoor gelden er bijzondere regels ten aanzien van recreanten en bezoekers. Deze regels kunt u vinden op de site van de Stichting Natuurkampeerterrein/ De Groene Koepel: http://www.natuurkampeerterrein.nl/natuurkampeerterreinen-informatie/wat-is-een-natuurkampeernatuurkampeerterrein/
 2. Het is toegestaan in beperkte mate bezoekers te ontvangen. De recreant en zijn/haar bezoekers dienen géén (geluids-) overlast te veroorzaken voor andere recreanten.
 3. Groepsvorming (in de zin van grote families, vrienden groepen e.d.) met overnachtingen is op een natuurkampeerterrein niet toegestaan. Uit ervaring is gebleken dat groepsvorming standaard zorgt voor meer decibel aan geluid, dan op een natuurkampeerterrein wenselijk is. Staatsbosbeheer heeft enkele groepsnatuurkampeerterrein waar grotere groepen van harte welkom zijn.

Artikel 9, Vuurhut, kampvuur en barbecue:

 1. Op de kampeerplek is het maken van (open) vuur / kampvuren in welke vorm dan ook niet toegestaan.
 2. Op bijna alle natuurkampeerterrein is een speciale vuurhut aanwezig. Deze vuurhut is voor algemeen gebruik door de recreanten. Staatsbosbeheer zorgt ervoor dat er hout voorradig is.
 3. Het gebruik van een barbecue is op veel terreinen toegestaan tenzij anders aangegeven op het terrein, op de terreinen waar het mag gelden wel een aantal voorwaarden:
 4. Er moet voortdurend toezicht zijn van een meerderjarige recreant.
 5. De barbecue moet minimaal 30 cm boven de grond staan en geen brandplekken op de grond veroorzaken.
 6. De barbecue mag niet worden aangestoken met licht ontvlambare vloeistoffen als benzine, spiritus, petroleum e.d.
 7. In de nabijheid van de barbecue dient tenminste 20 liter water klaar te staan.
 8. De barbecue dient alleen gebruikt te worden voor het bereiden van voedsel. Niet als stookplaats.
 9. Na afloop moeten de nog smeulende resten met water worden uitgeblust en/of met een laag zand worden afgedekt.
 10. Het kan voorkomen dat er in bepaalde periodes of op bepaalde kampeerterreinen geen vuur gestookt en/of gebarbecued mag worden vanwege de droogte. Dit wordt op het natuurkampeerterrein door de beheerder aangegeven.
 11. Tijdens het winterkamperen (1-11 tot 30-3) is het toegestaan om gebruik te maken van een hout-gestookte warmte bron (zoals vuurschaal, kachel of korf) mits deze de kampeerplaats niet beschadigd. De warmtebron dient minimaal 40 cm boven het aardoppervlak te staan.

Artikel 10, Huisdieren:

 1. Op diverse natuurkampeerterreinen zijn huisdieren toegestaan.
 2. Daar waar toegestaan mogen maximaal twee huisdieren per staanplaats meegenomen worden.
 3. Onder huisdieren worden honden en katten verstaan.
 4. Op de natuurkampeerterreinen dienen huisdieren altijd aangelijnd te zijn.
 5. De huisdieren mogen niet op het natuurkampeerterrein worden uitgelaten.
 6. De huisdieren mogen niet voor overlast zorgen bij andere recreanten.
 7. Buiten de natuurkampeerterreinen mogen honden alleen loslopen in de daarvoor bestemde hondenlosloopgebieden. Dit is ter plaatse aangegeven.
 8. Het plaatsen van hekjes of andere vormen van afrastering voor uw huisdier(en) bij uw kampeermiddel in plaats van het aanlijnen van uw huisdier(en) is niet toegestaan.

Artikel 11, Aansprakelijkheid:

 1. De recreant is jegens Staatsbosbeheer aansprakelijk voor schade en overlast die is veroorzaakt door zijn/haar doen of nalaten, dan wel dat van zijn/haar mederecreanten of bezoekers.
 2. Staatsbosbeheer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor:
  • diefstal, verlies, schade of letsel van of aan zaken dan wel personen, van welke aard dan ook, ontstaan tijdens of ten gevolge van een verblijf op één van haar natuurkampeerterreinen, dan wel door het gebruik van de op de natuurkampeerterreinen aanwezige faciliteiten, dan wel ontstaan door het onklaar raken of buiten werking zijn van deze faciliteiten waaronder nutsvoorzieningen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Staatsbosbeheer of (één van) haar medewerkers;
  • schadeclaims voortvloeiend uit overlast veroorzaakt door derden;
  • de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht;
  • andere dan letsel‐ en overlijdensschade, voor zover deze schade het bedrag van € 455.000,‐ per gebeurtenis te boven gaat.
 3. Kennelijke druk‐ en zetfouten binden Staatsbosbeheer niet.

Artikel 12, Toepasselijk recht:

Op de overeenkomst tussen Staatsbosbeheer en de recreant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank.