Zijn de groepsterreinen open?

De groepkampeertterreinen zullen vanaf 1 april open gaan, mits de corona maatregelen dit toelaten. 

 

Is er gereserveerd en zijn er twijfels of de reservering doorgang kan gaan (i.v.m. de dan geldende corona maatregelen), neem dan contact op met de beheerder.